Privacyverklaring

Limoen Design respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de AVG stelt. Indien u persoonsgegevens aan Limoen Design verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de afhandeling van uw aanvraag of verzoek.
Uw persoonsgegevens zullen voor geen ander doel dan hierboven aangegeven worden gebruikt. Limoen Design zal de door u verstrekte persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden indien dat noodzakelijk is voor het verzoek om informatie. In andere gevallen zal Limoen Design uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Limoen Design kan gebruik maken van zogenaamde cookies voor het verzamelen van statistische gegevens met betrekking tot het bezoek van deze website. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
Voor inzage in de Privacy Policy van ons bedrijf kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een e-mail sturen.